PODMÍNKY PŮJČENÍ

 • K řízení stačí řidičský průkaz skupiny B.
 • Řidič musí být starší 21 let, min. praxe řízení motorových vozidel sk. B 3 roky.
 • Osoba starší 65 let musí mít u sebe platný lékařský posudek.
 • K uzavření smlouvy o pronájmu je nutné doložit 2 doklady (občanský průkaz, řidičský průkaz, pas).
 • Ve vozidlech je přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně v blízkosti vozidla tak, že by mohlo dojít k zakouření vozidla. V případě porušení obou těchto pravidel se nevrací zaplacená kauce.
 • Havarijní pojištění vozidla je s 10% spoluúčastí zákazníka min 20000,-kč
 • Minimální doba půjčení mimo června až září: 3 dny.
 • Zákaz veškerých úprav na i vně vozidle (polepování, šroubování, vrtání apod.).
 • Poplatek za vrácení nevyčištěného vozu je 2.000,-Kč vč. DPH v interiéru a 2.000,-Kč vč. DPH v exteriéru. Při silném znečištění (olej, bláto, písek, lepidla, barvy apod.) je až 5.000,-Kč.
 • Při neodstranitelném poškození či znečištění součástí vozu jsou náhrady škody v plné výši dílu.
 • Při předčasném ukončení pronájmu se nájemné nevrací.
 • Za ztrátu klíčů od vozidla, osvědčení o registraci vozidla, zelené karty, servisní knížky nebo ostatní dokumentace účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 5000 Kč za každou ztracenou položku

 

 

Předání a vrácení obytného vozu

 • Vozidlo se předává první den půjčení od 8:00 a vrácení poslední den půjčení do 17:00
 • Vůz se předává čistý s plně natankovanou nádrží PHM, stejně tak se i vrací.
 • Plyn a vodu nájemce před vrácením nedoplňuje.
 • Odpadní nádrž a nádrž z WC je nájemce povinen před vrácením vozu vyprázdnit, v opačném případě účtujeme vždy servisní poplatek 1.500 Kč za vyprázdnění.
 • Vůz je vybaven hasícím přístrojem,lékárničkou a opravnou sadou na pneu s kompresorem, při jejich použití je nájemce následně povinen zakoupit nové přístroje.
 • Převzetí a předání vozu zabere cca 60 minut a je třeba s tím počítat.
 • Nájemce má možnost si vozidlo zdarma zaparkovat u pronajímatele.

 

 

Storno podmínky

V případě odstoupení od smlouvy ze strany nájemce účtuje pronajímatel nájemci storno poplatky v následující výši:
30 % ze sjednaného nájemného - při odstoupení od smlouvy 30-89 dnů před zahájením sjednaného pronájmu
50 % ze sjednaného nájemného - při odstoupení od smlouvy 15-29  dnů před zahájením sjednaného pronájmu
80 % ze sjednaného nájemného- při odstoupení od smlouvy 7-14  dnů před zahájením sjednaného pronájmu
100 % ze sjednaného nájemného - při odstoupení od smlouvy 7 a méně dnů před zahájením sjednaného pronájmu či nedostavení se k převzetí vozidla ve sjednaném termínu nebo nesplnění podmínek k jeho převzetí

 

Nehody a poruchy

Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoli škodu telefonicky pronajímateli.
Při jakékoli nehodě, živelné události, vniknutí třetí osoby do vozu či odcizení vozu je povinen událost ohlásit policii a vyžádat si doklad o provedeném šetření.
Vozy jsou kryty zárukou výrobce, případnou opravu je nutné provést v autorizovaném servisu výrobce a na základě předložení servisní knížky vyžadovat bezplatnou opravu, není-li s pronajímatelem dohodnuto jinak. (Pro případ nehody, poruchy, živelní události nebo odcizení jsme sjednali asistenční služby v rozšířeném rozsahu.)
Havarijní pojištění vozidla je s 10% spoluúčastí zákazníka, minimálně 20.000 Kč.